Märkt: mångkulturellt centrum

Stadskampsveckan: Röda Linjen Mot Rasism, 4 mars kl.18:30 i Fittja

Mellan den 27 februari och 8 mars så har Öppna Stockholm m.fl. utlysts en stadskampsvecka i stan. Arrangörerna beskriver den så här på nyhetsportalen Motkraft:

En stad i motstånd. En hel vecka med aktiviteter i Stockholms förorter och innerstad – alla på temat hur vi tar kampen om vår stad, våra stadsdelar, våra kvarter och bygger en motmakt där vi bor! Nu tar en ny stadsrörelse form – för alla oss som tröttnat på att inte känna våra grannar, att bo svart i andra hand, att gentrifieringen trasar sönder de sista resterna av gemenskap i våra kvarter, att allmännyttan reas ut och hyresrätterna försvinner i en rasande takt, att det inte finns mötesplatser och frizoner, att Stockholms stad hetsjagar gatukulturen, att polisen jagar förortsungdomar samtidigt som fritidsgårdarna läggs ner och skolorna privatiseras.

Det kommer bland annat hända grejer i Rinkeby, Midsommarkransen, Vantör och Bagarmossen-Skarpnäck. Fram tills nyligen så fanns det dock inget planerat på vår linje. Men nu är det grejer på gång!

För tydligen så ska det bli ett uppstartsmöte för ett projekt mot rasism och högerpolitik för folk boend ut mot Norsborg. Projektet kallas Röda Linjen mot rasism och ska förhoppningsvis mynna ut i ett mer bestående nätverk av engagerade människor längs linje 13 som vill jobba med lokala frågor. Mötet är tänkt att hållas mitt under stadskampsveckan, den 4:e mars k.18:30 på Mångkulturellt Centrum i Fittja.

Här nedan så får ni själva läsa inbjudan till mötet. Kom dit och dra med dina vänner, jobbarkompisar, syskon och skolkamrater!

Hej!

Vi är ett antal socialister som bor längs Röda linjen – mellan Liljeholmen och Norsborg – som tänker starta ett gemensamt arbete kring namnet Röda Linjen Mot Rasism.

Varför Röda Linjen Mot Rasism?

Vi tror att frågan om antirasism, i synnerhet hotet från Sverigedemokraterna, i förening med kampen mot högern, är en fråga som kan fungera som utgångspunkt, som kan väcka intresse; särskilt med det kommande valet i åtanke. Därför vill vi föreslå samarbete kring en utåtriktad kampanj under våren/sommaren där vi aktivt försöker samla människor längs Röda linjen som vill göra något tillsammans för att motverka rasismens inflytande.

Vi vill också lägga grunden för en lokalt rotad organisering i de förorter där vi bor. Det finns många organiserade och oorganiserade som bor längs Röda linjen, och vi kan definitivt ha mycket att vinna på att förena våra krafter. Vi vill stimulera framväxten av ett kollektiv, ett nätverk av aktiva människor som kan agera tillsammans, i förhållande till olika frågor som känns relevanta. Vi vill förena praktik med politik – och skapa en organiseringsform som tillåter oss att tillsammans, öppet och demokratiskt, besluta vad vi ska göra. Vi är både aktivister i olika vänsterorganisationer och oorganiserade.

Hur vi ska dra igång, vad vi ska göra, och hur det här arbetet bäst ska kunna utformas framöver betraktar vi alltså som en öppen fråga som vi vill diskutera med alla som är intresserade.

Därför har vi beslutat att organisera ett ”dra igång”-möte.

Mötet kommer att äga rum torsdagen den 4 mars kl.18.30 på Mångkulturellt Centrum (hörsalen), Värdshusvägen 7, Fittja. Karta: http://kartor.eniro.se/m/MSZjA

Facebookevent: Röda Linjen Mot Rasism

Facebookgrupp: Revolutionärer från Bredäng – Norsborg

förorter och innerstad – alla på temat hur vi tar kampen om vår stad, våra stadsdelar, våra kvarter och bygger en motmakt där vi bor! Nu tar en ny stadsrörelse form – för alla oss som tröttnat på att inte känna våra grannar, att bo svart i andra hand, att gentrifieringen trasar sönder de sista resterna av gemenskap i våra kvarter, att allmännyttan reas ut och hyresrätterna försvinner i en rasande takt, att det inte finns mötesplatser och frizoner, att Stockholms stad hetsjagar gatukulturen, att polisen jagar förortsungdomar samtidigt som fritidsgårdarna läggs ner och skolorna privatiseras.

Under veckan kommer det ske öppna rådslag i Rinkeby, Midsommarkransen, Vantör, Bagarmossen-Skarpnäck för att formulera vår vision – som svar på den Stockholmsvisionen som stadshuset just beslutat. Veckan bjuder på aktioner i gallerior, nolltaxedagen i kollektivtrafiken, föredrag och debatter, en filmfestival och konserter. Just den spännvidd och pluralism som den här staden saknar.

Tanken är att se staden i ett helhetsperspektiv och ur våra lokala närmiljöer. Att svetsa samman de krafter som har en antikapitalistisk och kreativ vision av staden. Stockholm med sina hämmande och orättvisa maktstrukturer förhindrar människors rättighet att själva aktivt påverka sina liv. Veckan ska på olika sätt skapa verktyg och metoder för att ta tillbaka staden som tillhör oss alla. Tillsammans kan vi bygga upp en stark och livskraftig rörelse, dela med oss av varandras erfarenheter och analyser, skapa nätverk på både lokal och en mer övergripande nivå genom staden. Tillsammans fyller vi staden med debatter – uttryck – motstånd och kreativitet. På så sätt kan vi ändra den negativa utvecklingen av vår stad!

Öppna Stockholm! Låt oss ta det som en uppmaning, ett imperativ och riva de gränser, den segregering, de avgiftsspärrar, de kontakthinder som kapitalets stad (”das Kapital of Scandinavia”) påför oss.

/ Stadskampsveckan 2010

http://www.oppnastockholm.se
http://www.alarmsthlm.com

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Utbyggnad av spårbunden trafik är nödvändig, loaderrorready skriver Serbien: När Europa våldtogs, andread0ria skriver Om det var någon som tvivlade, domljuger skriver Efterfrågan men inget utbud, Bo Myre skriver Dresden, 13/2 2010: They didn’t come through, Kaj Raving skriver Därför har vi tågkaos